Pin bộ đàm Motorola XiR SL1M

– Xuất xứ: Motorola – Malaysia

– Bảo hành: 1 năm

– Cam kết xuất xứ/nguồn gốc

  • Chứng nhận xuất xứ (CO)
  • Chứng nhận chất lượng (CQ)
  • Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy do Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép